Pris & plads / Priser, tilskud & søskende rabat

Priser, tilskud & søskende rabat

PRISER PR. 1. JANUAR 2018 :
 
Fuldtidsplads 48 timer :   7800 kr. pr. måned 
Tilskud fra kommunen :   5760 kr. pr. måned
 
FORÆLDREBETALING UDGØR : 2040 KR. PR . MÅNED
 
Forbehold for prisregulering pr. 1. Januar ved ændring i tilskud.
 
Der betales forud hver måned, senest d. 1., i alle 12 måneder.
Heri er indberegnet feriepenge, pension mm.
 
Der kan søges søskenderabat ved kommunen.
 
Der kan IKKE søges friplads i fritvalgsordningen.
 
Udmelding sker med 1 måneds varsel senest den sidste dag i måneden( fx stop 1/2 = udmelding senest 31/12 )
Pladsen skal opsiges både til dagplejen og til kommunen ;)
Med mindre andet er aftalt er barnet tilmeldt dagplejen til og med den måned han/ hun fylder 3 år ;)